Εκτός της πώλησης μεγάλης ποικιλίας ειδών, μπορούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας τις παρακάτω υπηρεσίες, χάρη στα πιο σύγχρονα μηχανήματα κοπής και επεξεργασίας χαρτιού και χαρτονιού:

  1. Κοπής...
  • Ρόλων σε ρολά μικρότερου πλάτους ή/και διαμέτρου
  • Ρόλων σε φύλλα οποιασδήποτε διάστασης
  • Φύλλων σε φύλλα μικρότερης διάστασης
  1. Δεσμιδοποίησης...
  • Φύλλων σε δεσμίδες
  1. Φύλαξης...
  • Προϊόντων της A&G που έχουν αγοραστεί από τον πελάτη αλλά αδυνατεί προσωρινά να τα παραλάβει λόγω έλλειψης χώρου. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία δίνει την δυνατότητα στον πελάτη να φυλάξει για λογαριασμό του τα προϊόντα αυτά, στις εγκαταστάσεις της.