Η επιχείρηση διαθέτει Πανελλαδικά 7 αποθήκες, συνολικού εμβαδού 30.500 m², οι οποίες της παρέχουν την δυνατότητα να αποθηκεύσει έως και 25.000 τόνους εμπορευμάτων.

Αναλυτικότερα:

A&G:

Η A&G διατηρεί 3 εγκαταστάσεις στην Αθήνα, στην περιοχή του Κρυονερίου, που καλύπτουν 24.000 τμ., και που έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την ευελιξία στην αποθήκευση και τη δυνατότητα άμεσης διακίνησης μεγάλου όγκου εμπορευμάτων. Έχουν κατασκευαστεί έτσι ώστε, αφενός να καταναλώνουν ελάχιστη ενέργεια, αφετέρου να παρέχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας στους εργαζομένους.

Παράλληλα για την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας στην περιφέρεια, η εταιρεία διατηρεί υποκαταστήματα:

  • Στη Θεσσαλονίκη (2.500 m²)
  • Στο Ηράκλειο Κρήτης (750 m²)

ΙΝΤΕΡΧΑΡΤ:

Μέσω της θυγατρικής της «Ιντερχάρτ ΑΕ» η εταιρεία μπορεί να εξυπηρετήσει τους πελάτες σε Χαρτί Γραφικών Τεχνών για την περιοχή της Β. Ελλάδας, καθώς διατηρεί αποθήκες:

  • Στη Θεσσαλονίκη (2.500 m²)
  • Στη Λάρισα (750 m²)